February 09, 2016

Keystone 50, Buckeye 41

  1 2 3 4
Tot
Buckeye 4 11 19 7 0
41
Keystone 9 15 12 5 9
50

BuckeyeLiam Murray  3-1-9    Nick Wills  3-1-7    Braeden Stauffer  5-0-14    Mikey Novick  1-0-3    Nathan Polidori  1-3-6    Justin Canedy  1-0-2     

Keystone - Austin Conrad   2 -5-9    Turner Campbell   2 -0-4    Brandon Kuhl   5 -1-11    Brody Kuhl   5 -2-17    Chris Sittinger   3 -0-7    Jeremy Gerhardinger   1 -0-2